czwartek, 5 marca 2015

Transformatory olejowe

Transformatory olejowe są urządzeniami, które służą do przenoszenia energii elektrycznej z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, zachowując prócz tego pierwotną częstotliwość prądu. Utworzone są one z dwóch (lub wręcz większej ilości) cewek, nazywanych uzwojeniami, które są nawinięte na wspólny rdzeń magnetyczny. Między uzwojeniami nie ma połączenia elektrycznego, a energia jest przekazywana przez pole magnetyczne. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest przekazywanie i dystrybucja energii elektrycznej z jednofazowych lub trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia. W bardzo wielu przypadkach są one stosowane do zasilania niedużych urządzeń przemysłowych, na obszarach oddalonych od dużych miast.

Najlepsze transformatory olejowe posiadają konstrukcję hermetyzowaną, z poduszką powietrzną nad olejem. Dzięki temu bardzo ograniczona, a odpowiednio zupełnie wyeliminowana jest sposobność przeniknięcia wilgoci do wnętrza transformatora. Jeżeli zamawiamy taki transformator bezpośrednio i producenta, to polecam dowiedzieć się, jakim sprawdzeniu i procesom był poddawany, ażeby posiadać pewność w jaki sposób najdłuższej bezawaryjnej eksploatacji. Bardzo efektywne jest poddanie ichniejszym procesom próżniowym , a oprócz tego przeprowadzenie prób udarowych napięciem piorunowym.

Istotnym jest, żeby nawet w trakcie eksploatacji nie zapominać o regularnym kontroli stanu urządzeń. Transformatory olejowe powinny być poddawane przeglądom średnio raz na rok. Powinny być one zlecone wyspecjalizowanym firmom i obejmować takie czynności, jak sprawdzenie stanu zewnętrznego transformatora, oczyszczenie uzwojeń, wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących, sprawdzenie funkcjonowania układu sprawdzeniu temperatury, wykonanie różnego rodzaju pomiarów (rezystancji izolacji, uzwojeń transformatora, uziemienia transformatora) , a dodatkowo koniecznie sprawdzenie wskazań olejowskazów. Częstotliwość przeglądów powinna ulec narastaniu, jeżeli już urządzenia pracują w środowiskach silnie zanieczyszczonych dymami przemysłowymi albo gdy poddawane są one drganiom.

0 komentarze:

Prześlij komentarz